Swami Shri Akhandananda Sarswati Ji Maharaj’s

 

AUDIO CASSETTES D-90 AND D-60 – PRICE LIST

 

 

 

Sr.No.         Subject                                 Volume                             Amount

 

BHAGWAT (D-90)

1.       Bhagwat Pakchhik “Special Order”      36                                    1440-00

2.       Bhagwat Sptah “Special Order”           29                                    1160-00

3.       Rashpanchadhayayi Special Order       26                                    1040-00

4.       Bhagwat Sanchhep                                 5                                      200-00

5.       Krishna Lila Main Aadarsh                    1                                        40-00

6.       Bhagwat Mahatm                                   2                                        80-00

7.               Bhagwat Rasaswadan Sadhan-

Aoor Pranali                                                    8                                      320-00

VEDANT (D-90)

1.       Brahma Sutra “Special Order”             79                                    3160-00

2.       Kathopanisad “Special Order”             60                                    2400-00

3.               Taitiriyopanisad ‘Bhashya Wartik’

“Special Order”                                    10                                      400-00

4.       Mandukaya-Aagam “Special Order”    26                                    1040-00

5.       Mandukaya-Waitathya“Special Order”24                                       960-00

6.       Mandukaya-Adwait “Special Order”    28                                    1120-00

7.       Mandukaya-Alatshanti“Special Order”16                                       640-00

8.       Drig-Drishya Vivek “ Special Order ”  20                                      800-00

9.       Jeevan Mukti Vivek“Special Order”     12                                      480-00

10.     Chhandogya Upanisad                           6                                      240-00

11.     Ishavashya Upanisad                              5                                      200-00

12.     Brihdaranyak Upanisad                        12                                      480-00

GEETA (D-90)

1.       Sampurn Gita                                       30                                    1200-00

2.       Gita Part-2 “Special Order”                  21                                      840-00

3.       Gita Part-3 (Sanchhep)                           4                                      160-00

4.       Gita Part-3 “Special Order”                  17                                      680-00

5.       Gita Part-6 (Sanchhep)                           5                                      200-00

6.       Gita Part-6 “Special Order”                  26                                    1040-00

7.       Gita Part-7 (Sanchhep)                           5                                      200-00

8.       Gita Part-7 “Special Order”                  26                                    1040-00

9.       Gita Part-8                                           12                                     480-00

10.     Gita Part-9 (Sanchhep)                           8                                     320-00


Sr.No.         Subject                                 Volume                             Amount

11.     Gita Part-12 “Special Order”                25                                    1000-00

12.     Gita Part-13 “Special Order”                36                                    1440-00

13.     Gita Part-15                                            7                                     280-00

14.     Gita Part-16                                            8                                      320-00

15.     Gita Part-18                                          10                                      400-00

RAMCHARIT MANAS (D-90)

1.       Ramcharit Manash “Special Order”      88                                    3520-00

2.       Adhyatm Ramayan “Special Order”     24                                      960-00

3.       Ramcharit Moolik Pravachan                 3                                      120-00

4.       Sundar Kand                                          5                                      200-00

5.       Balmiki Ramayan “Special Order”       36                                    1440-00

6.       Uttarkand (Ramcharit Manash)            13                                      500-00

VIVIDH (D-90)

1.       Narad Bhakti Darshan“Special Order”28                                      1120-00

2.       Dhyan aoor Gyan “Special Order”       16                                      640-00

3.       Bhaw Sadhana Bhakti                            5                                     200-00

4.       Ishwar Darshan Sambhav Hain              1                                       40-00

5.       Maharaj Shri ke Vichar(Jabalpur Prav.) 1                                        40-00

6.       Maharaj Shri Antim Pravachan              1                                        40-00

7.       Byast Jeevan aoor Parmatma                  6                                      240-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sr.No.         Subject                                 Volume                             Amount

BHAGWAT (D-60)

1.       Kapilopadesh                                         1                                       30-00

2.       Shri Krishna Janma Nandotsav              2                                       60-00

3.       Shri Krishna Bal Lila                              3                                       90-00

4.       Devaki Basudev Stuti                             2                                       60-00

5.       Maharash                                               2                                       60-00

VEDANT (D-60)

1.       Antah Karan ki Sidhhi(Atarey Upanishad)   2                                       60-00

2.       Sukh ka Sawroop,Maya ka Sawroop     2                                       60-00

3.       Adhyas Man ka Sawroop                       2                                       60-00

RAMCHARIT MANAS (D-60)

1.       Shiv Vivah                                             2                                       60-00

2.       Shri Ram Janma(Ramcharit)                  1                                       30-00

3.               Mokch ki Akantik Gati-

          (Guh Bhrat Samvad)                              1                                       30-00

4.               Brahma Vidya Neerupan

(Adhyatm Ramayan)                              1                                       30-00

5.       Navadha Bhakti                                     1                                       30-00

VIVIDH (D-60)

1.       Parmatma ka Swaroop                           1                                       30-00

2.       Gyan ka Tatwa                                       1                                       30-00

3.       Aatm Nirikchan-Astik aoor Nastik         1                                       30-00

4.       Sadhana Vidhi                                       2                                       60-00

5.       Sukh Banane Ki Kala                             3                                       90-00

6.       Bhakti Ka Swaroop                                1                                       30-00

7.       Guru Tatwa aoor Aap ka Lakchya          1                                       30-00

8.       Aap Sant Hain                                        1                                       30-00

9.       Acharyopasana                                      1                                       30-00

10.     Sachhidananda ka Aabirbhav                 1                                       30-00

11.     Saranagati                                              1                                       30-00

12.     Dhayan ka Marg                                     2                                       60-00

13.     Bhakti Yog Main Karma Sanyas   1                                       30-00

14.     Nirbal ke Blram                                     1                                       30-00

15.     Anandvani Part-I                                  1                                       30-00

16.     Bhagwadaradhana                                  1                                       30-00

17.     Guruve Namh                                        1                                       30-00

 

 

NOTE: POSTAGE & PACKING CHARGES EXTRA. 

PLEASE CONTACT ANAND PRASTUTI FOR DETAILS:  WebSevak@AnandPrastuti.org.